Service

Serviceeftersyn

Home/Kedler og varmeanlæg/Serviceeftersyn

Vores varmeanlæg er bygget i høj kvalitet og leveres med en lang levealder. Som med alt andet kan vi dog gøre noget for at forlænge levetiden yderligere på vores kunders anlæg.

Det gør vi ved at tilbyde en serviceaftale, hvor vi tilpasser antallet af eftersyn, ud fra hvilken type anlæg kunden har og ud fra hvor meget, kunden selv ønsker at gøre.

Vi tilbyder serviceeftersyn på følgende anlæg:

 • Fastbrændselskedler
 • Fliskedler
 • Halmkedler
 • Kombikedler
 • Træpillekedler

Med andre ord alle typer biobrændselsanlæg.

Med et regelmæssigt eftersyn er du sikker på, at dit varmeanlæg fungerer optimalt i mange år frem.

Der er mulighed for flere typer serviceaftaler. Det kan være fra en aftale med et hovedeftersyn om året til en aftale, hvor vi både laver hovedeftersyn og tømmer askebeholder, når dette skal gøres.

Derfor bør du overveje en serviceaftale:

 • Et anlæg der bliver serviceret, holder længere
 • Vores servicemontør vil ved eftersyn gøre opmærksom på, hvis der er ting, der bør skiftes, så man på den måde bedre kan sikre sig mod driftsstop
 • Vi holder styr på, hvornår det er tid til eftersyn.

En serviceaftale hos Vangvedvængets VVS løber 12 måneder ad gangen. Den kan opsiges af både os og dig senest fire uger før udløb af den gældende aftale. Hvis ikke aftalen opsiges, fornyes den automatisk med endnu 12 måneder.

Det får du med et hovedeftersyn:

(udføres inden for normal arbejdstid)

 • Gennemgang af fyrets/anlæggets tilstand
 • Rensning af forbrændingsluftblæser og forbrændingshærd
 • Tjek for utætheder, tæringer og revner
 • Kalibrering af iltstyring
 • Kontrol af sikkerhedsfunktioner
 • Justering af forbrænding
 • Røggastest/miljøtest

OBS:

Forbrug af reservedele, udkald, arbejdstid og kørsel uden for serviceaftalens rammer, f.eks. i forbindelse med driftsstop eller andre problemer faktureres særskilt.

En serviceaftale forudsætter, at du har et fyr eller varmeanlæg, som fungerer som det skal, når du indgår aftalen med os. Hvis ikke, er der tale om en fejlfindingsproces, hvor vi skal udrede problemet og evt. foretage reparationer. Først derefter kan vi indgå en serviceaftale.

Derudover tager vi forbehold for forkert brug af fyret/anlægget, evt. reparationer og udskiftninger af reservedele, som ikke er foretaget af os samt fejl og mangler ved selve anlægget. I disse tilfælde henviser vi til producentens garantiordning.

Bestil serviceeftersyn via formularen her på siden eller ring til os på 8682 6355.

Ved driftsstop kan vi træffes:

Mandag – fredag: kl. 7 – 20 (Sommer kl. 7 – 16)

Lørdag – søndag: kl. 8 – 19 (Sommer kl. 8 – 15)